Ruh ve Sinir Hastalıkları (Psikiyatri)

Özel Çağsu Hastanesi Psikiyatri Ünitesi’nde ruhsal sorunu olanların bu sorunlarının nedenlerine ve çözümlerine yönelik çalışmalar yapılıyor. Ergen ve erişkin yaş grubundaki hastalara psikiyatrik tedaviler uygulanıyor.

Psikiyatri ünitemizde; Anksiyete bozuklukları (Panik Bozukluk, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Sosyal Anksiyete Bozukluğu gibi), Duygudurum bozuklukları (Bipolar Bozukluk ve Depresyon gibi), obsesif kompulsif bozukluklar, fobiler, psikotik bozukluklar (şizofreni,  bipolar bozukluklar, paranoid bozukluklar) yanında, cinsel işlev bozuklukları (Vaginismus gibi), yeme-uyku bozuklukları, uyum bozuklukları, kişilik bozuklukları, öğrenme bozuklukları, psikosomatik bozukluklarla ilgili tanı ve tedaviler uygulanıyor.

 

DOKTORLARIMIZ
Doktor ara: