Radyoloji Ünitesi

Çağsu Hastanesi’nin tüm birimlerinde olduğu gibi, Radyoloji servisi de yüksek kaliteli ekipman ve donanıma, iyi eğitilmiş doktor ve yardımcı personele sahiptir. RIS, HIS VE PACS sistemlerine sahip olan Radyoloji Bölümü dijital ortamda filmsiz radyolojinin bütün imkanlarını kullanan dünya ile yarışabilecek teknolojik donanıma sahiptir. Radyoloji Bölümü’nde anne karnından yeni doğana ve geriatrik (ileri yaşlı) yaşa kadar tüm yaş gruplarına hizmet vermektedir.

 • Direkt  Filmler
 • İndirect Filmler
  - İVP(İlaçlı Böbrek Filmi)
  - Kolon Grafisi
  - Mide- Duodenum grafi
  - HSG
 • Ultrasonografi
 • Renkli Doppler Ultrasanografi
 • Mamografi (Dijital)
 • MR (Manyetik Rezonans)
 • Spiral  Tomografi(CT)
 • Kemik Mineral Dansitometre
 • ESWL (Taşkırma Ünitesi)

 

DOKTORLARIMIZ
Doktor ara: