Check-Up Programları

ERKEKLER İÇİN  CHECK-UP PROGRAMI

İÇ HASTALIKLARI MUAYENE

GLUKOZ (DİYABET HASTALIĞI TESPİTİ İÇİN)

KOLESTEROL (KALP VE DAMAR YAĞLANMA DURUMLARI)

LDL KOLESTEROL (KALP VE DAMAR YAĞLANMA DURUMLARI)

HDL KOLESTEROL (KALP VE DAMAR YAĞLANMA DURUMLARI)

TRİGLİSERİT (KALP VE DAMAR YAĞLANMA DURUMLARI)

ALT (KARACİĞER FONKSİYON TESTİ)

AST (KARACİĞER FONKSİYON TESTİ)

GGT (KARACİĞER FONKSİYON TESTİ)

ÜRE (BÖBREK FONKSİYON TESTİ)

KREATİNN (BÖBREK FONKSİYON TESTİ)

VİTAMİN B12

ALKALEN FOSFATAZ(ALP) (KARACİĞER VE KEMİK HASTALIKLARININ TANISI İÇİN)

ALFA FETO PROTEİN(AFP) (TÜMÖR BELİRLEYİCİSİ)

ÜRİK ASİT

SERBEST T4

TSH (GUATR VE HORMON BOZUKLUĞU)

ASO

CRP

RF

ANTİ HBS

ANTİ HCV

HBsAg (HEPATİT TESTİ)

HEMOGRAM (KAN HÜCRELERİ SAYIMI)

SEDİMENTASYON (VÜCUTTAKİ İLTİHABİ DURUMU TEŞHİS ETMEK İÇİN)

İdrar mikroskobisi (İDRAR YOLU ENFEKSİYONU BÖBREK HAST.DİYABET)

İdrar tetkiki (Strip ile) (İDRAR YOLU ENFEKSİYONU BÖBREK HAST.DİYABET)

Gaitada amib-giardia aranması (PARAZİTER HASTALIKLAR İÇİN)

GAİTADA GİZLİ KAN (KOLON KANSERİ TEŞHİSİ İÇİN)

AKCİĞER GRAFİSİ (KANSER VE DFİĞER HASTALIKLARIN RÖNTGEN TARAMASI)

ABDOMEN ULTRASON TÜM (İÇ ORGANLARIN ULTRASONLA İNCELENMESİ)

ÜROLOJİ UZMANI MUAYENE

Prostat spesifik antijen (PSA) (PROSTAT KANSERİ İLE İLGİLİ TETKİK)

KARDİYOLOJİ UZMANI MUAYENE

EKG (ELEKTROKARDİYOGRAM KALP RİTİM BOZUKLUĞU TESPİTİ)

EKOKARDİYOGRAFİ

GÖZ HAST.UZMANI MUAYENE

OCT(OPTİK KOHORENS TOMOGRAFİSİ)

GLOKOM TARAMASI

TONOMETRİ

FUNDOSKOPİ

OTOREFRAKTOMİ

BUT

PAKİMETRİ

 

 

 

 

ERKEKLER İÇİN KANSER CHECK-UP PROGRAMI

İÇ HASTALIKLARI MUAYENE
 

GLUKOZ (DİYABET HASTALIĞI TESPİTİ İÇİN)

KOLESTEROL (KALP VE DAMAR YAĞLANMA DURUMLARI)

LDL KOLESTEROL (KALP VE DAMAR YAĞLANMA DURUMLARI)

HDL KOLESTEROL (KALP VE DAMAR YAĞLANMA DURUMLARI)

TRİGLİSERİT (KALP VE DAMAR YAĞLANMA DURUMLARI)

ALT (KARACİĞER FONKSİYON TESTİ)

AST (KARACİĞER FONKSİYON TESTİ)

GGT (KARACİĞER FONKSİYON TESTİ)

ÜRE (BÖBREK FONKSİYON TESTİ)

KREATİNN (BÖBREK FONKSİYON TESTİ)

ALKALEN FOSFATAZ(ALP) (KARACİĞER VE KEMİK HASTALIKLARININ TANISI İÇİN)

ALFA FETO PROTEİN(AFP) TÜMÖR BELİRLEYİCİSİ

CA-19-9 (PANKREAS KANSERİ TEŞHİSİNE YARDIMCI OLMAK)

CEA (KANSER ÖN TANISI)

CA-15-3 (MEME KANSERİ TEŞHİSİNE YÖNELİK TEST)

TSH (GUATR VE HORMON BOZUKLUĞU)

HBsAg (HEPATİT TESTİ)

HEMOGRAM (KAN HÜCRELERİ SAYIMI)

SEDİMENTASYON (VÜCUTTAKİ İLTİHABİ DURUMU TEŞHİS ETMEK İÇİN)

İdrar mikroskobisi (İDRAR YOLU ENFEKSİYONU BÖBREK HAST.DİYABET)

İdrar tetkiki (Strip ile) (İDRAR YOLU ENFEKSİYONU BÖBREK HAST.DİYABET)

Gaitada amib-giardia aranması (PARAZİTER HASTALIKLAR İÇİN)

GAİTADA GİZLİ KAN (KOLON KANSERİ TEŞHİSİ İÇİN)

EKG ELEKTROKARDİYOGRAM (KALP RİTİM BOZUKLUĞU TESPİTİ) 

AKCİĞER GRAFİSİ (KANSER VE DFİĞER HASTALIKLARIN RÖNTGEN TARAMASI)

ABDOMEN ULTRASON (TÜM İÇ ORGANLARIN ULTRASONLA İNCELENMESİ)

ÜROLOJİ UZMANI MUAYENE

Prostat spesifik antijen (PSA) (PROSTAT KANSERİ İLE İLGİLİ TETKİK)

NÖROLOJİ UZMANI MUAYENE

EEG BEYİN FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

GÖZ HAST.UZMANI MUAYENE

OCT(OPTİK KOHORENS TOMOGRAFİSİ)

GLOKOM TARAMASI

TONOMETRİ

FUNDOSKOPİ

OTOREFRAKTOMİ

BUT

PAKİMETRİ

 

 

 

 

 

BAYANLAR İÇİN CHECK-UP PROGRAMI

 

İÇ HASTALIKLARI MUAYENE

TAM KAN SAYIMI

AÇLIK KAN ŞEKERİ

KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ (SGPT)

KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ (SGOT)

KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ (GGT)

KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ (ALP)

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ (KREATİNİN)

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ (ÜRE)

TSH

ÜRİK ASİT

LİPİD PROFİLİ (KOLESTEROL)

LİPİD PROFİLİ (TRİGLİSERİT)

LİPİD PROFİLİ (HDL)

LİPİD PROFİLİ (LDL)

AFP

CEA

İdrar mikroskobisi

İdrar tetkiki (Strip ile)

Gaitada amib-giardia aranması

GAİTADA GİZLİ KAN

ANTİ HBS

HBsAg

ANTİ HCV

EKG

EKO

AKCİĞER GRAFİSİ

BATIN ULTRASONU

MAMMOGRAFİ

SERVİKAL SMEAR

KADIN DOĞUM MUAYENE

GÖZ MUAYENE

KARDİYOLOJİ MUAYENE

 

 

 

 

BAYANLAR İÇİN KANSER CHECK-UP PROGRAMI

İÇ HASTALIKLARI MUAYENE

GLUKOZ (DİYABET HASTALIĞI TESPİTİ İÇİN)

KOLESTEROL (KALP VE DAMAR YAĞLANMA DURUMLARI)

LDL KOLESTEROL (KALP VE DAMAR YAĞLANMA DURUMLARI)

HDL KOLESTEROL (KALP VE DAMAR YAĞLANMA DURUMLARI)

TRİGLİSERİT (KALP VE DAMAR YAĞLANMA DURUMLARI)

ALT (KARACİĞER FONKSİYON TESTİ)

AST (KARACİĞER FONKSİYON TESTİ)

GGT (KARACİĞER FONKSİYON TESTİ)

ÜRE (BÖBREK FONKSİYON TESTİ)

KREATİNN (BÖBREK FONKSİYON TESTİ)

ALKALEN FOSFATAZ(ALP) (KARACİĞER VE KEMİK HASTALIKLARININ TANISI İÇİN)

ALFA FETO PROTEİN(AFP) (TÜMÖR BELİRLEYİCİSİ)

CA-19-9 (PANKREAS KANSERİ TEŞHİSİNE YARDIMCI OLMAK)

CEA (KANSER ÖN TANISI)

CA-15-3 (MEME KANSERİ TEŞHİSİNE YÖNELİK TEST)

CA-125 (OVER KANSERİ TEŞHİSİ İÇİN)

TSH (GUATR VE HORMON BOZUKLUĞU)

HBsAg (HEPATİT TESTİ)

HEMOGRAM (KAN HÜCRELERİ SAYIMI)

SEDİMENTASYON (VÜCUTTAKİ İLTİHABİ DURUMU TEŞHİS ETMEK İÇİN)

İdrar mikroskobisi (İDRAR YOLU ENFEKSİYONU BÖBREK HAST.DİYABET)

İdrar tetkiki (Strip ile) (İDRAR YOLU ENFEKSİYONU BÖBREK HAST.DİYABET)

Gaitada amib-giardia aranması (PARAZİTER HASTALIKLAR İÇİN)

GAİTADA GİZLİ KAN (KOLON KANSERİ TEŞHİSİ İÇİN)

EKG ELEKTROKARDİYOGRAM (KALP RİTİM BOZUKLUĞU TESPİTİ)

AKCİĞER GRAFİSİ (KANSER VE DİĞER HASTALIKLARIN RÖNTGEN TARAMASI)

ABDOMEN ULTRASON (TÜM İÇ ORGANLARIN ULTRASONLA İNCELENMESİ)

KADIN DOĞUM UZMANI MUAYENE

SERVİKAL SMEAR (RAHİM AĞZI KANSERİ TEŞHİSİ)

MAMOGRAFİ (MEME KANSERİ TEŞHİSİNE YÖNELİK TETKİK)

NÖROLOJİ UZMANI MUAYENE

EEG (BEYİN FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ)

GÖZ HAST.UZMANI MUAYENE

OCT(OPTİK KOHORENS TOMOGRAFİSİ)

GLOKOM TARAMASI

TONOMETRİ

FUNDOSKOPİ

OTOREFRAKTOMİ

BUT

PAKİMETRİ

 

 

 

 

 

ÇOCUK CHECK-UP

Çocuk Hastalıkları Muayenesi
 

Ortopedi Muayenesi

Göz Muayenesi

Tam Kan

İdrar Tetkiki Strip ile

İdrar Mikroskopisi

Ürik Asit

Kreatinin

Gaitada Parazit Arama

Akciğer Grafisi

Total Ige

Kan Üre Azotu

Glukoz AKŞ

HbsAg

Anti Hbs

Abdomen US, tüm

Sedimentasyon

AST

ALT

GGT

Alkalen Fosfotaz

Kolestrol

HDL

LDL

Trigliserdi

CRP

TSH

Serbest T4

ASO

RF

Vitamin B12

FERRİTİN

EKG

Demir

 

 

DOKTORLARIMIZ
Doktor ara: