AYŞEN TUĞBA CANBASOĞLU YILMAZ

 • Birim
  Nöroloji
 • Doğum yeri
  BOLU
 • Doğum tarihi
  02.01.1985
 • Mezun olduğu tıp fakültesi / tarih
  BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
 • Uzmanlık eğitimi
  ANKARA - DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 • Mesleki deneyim
  ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ
  İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi
  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Üye olduğu dernekler
  TÜRK TABİPLER DERNEĞİ
DOKTORLARIMIZ
Doktor ara: