BARIŞ ÖZSARIKAMIŞ

 • Birim
  Acil Servis - Acil Polikliniği
 • Doğum yeri
  BOLU
 • Doğum tarihi
  14.10.1979
 • Mezun olduğu tıp fakültesi / tarih
  19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 • Üye olduğu dernekler
  TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ
Doktor ara: