ENGİN KESGİN

 • Birim
  Anesteziyoloji ve Reanimasyon
 • Doğum yeri
  KAYSERİ
 • Doğum tarihi
  29.09.1986
 • Mezun olduğu tıp fakültesi / tarih
  2012 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 • Uzmanlık eğitimi
  2016 YILI ABANT İZZET BAYSAL TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
 • Mesleki deneyim
  OSMANCIK DEVLET HASTANESİ (2017-2020
 • Üye olduğu dernekler
  TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ
  TARK
DOKTORLARIMIZ
Doktor ara: