ERDAL DİLEKÇİ

 • Birim
  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 • Doğum yeri
  BATMAN
 • Doğum tarihi
  14.01.1981
 • Mezun olduğu tıp fakültesi / tarih
  EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 • Uzmanlık eğitimi
  İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 • Mesleki deneyim
  2006 -Batman Hasankeyf Sağlık Ocağı
  2007 -Batman Hasankeyf Sağlık Grup Başkanlığı
  2008 -İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Uzmanlık)
  2013 -Bitlis Devlet Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanlığı
  2013/2015 -Bitlis Devlet Hastanesi Hastane Yöneticiliği ve Başhekimliği
  2016/2017 -Bolu Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğinde İdari Hizmetler Başkanlığı ve Tıbbi Hizmetler Başkanlığı
  2017/2020 -Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Uzman Hekim - Başhekim)
 • Üye olduğu dernekler
  * TÜRK TABİPLER ODASI
  * YEŞİLAY DERNEĞİ
  * TÜRKİYE FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON UZMAN HEKİMLERİ DERNEĞİ
  * TÜRKİYE FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON DERNEĞİ
 • Tıbbi ilgi lanları
  * Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları

  * Ağrıya yönelik Girişimsel Tedavi Yöntemleri
  1-Enjeksiyon ve Sinir Blokları,
  2-Manuel Terapi Uygulamaları,
  3-Kinezyo Bantlama,

  * Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp-GETAT
  1-Akupunktur,
  2-YNSA(Scalp Akupunkturu),
  3-Proloterapi,
  4-Mezoterapi,
  5-Ozon Terapi,
  6-Hacamat (Kupa Uygulaması),
  7-Sülük (Hirüdoterapi),
  8-Larva (Maggot) uygulamalarını da yapmaktadır.

  Ulusal ve Uluslararası seviyede 20’nin üzerinde bilimsel çalışması bulunmaktadır. Evli ve 1 kız çocuğu babasıdır.
DOKTORLARIMIZ
Doktor ara: