İSMAİL ŞAHİN

 • Birim
  Genel Cerrahi
 • Doğum yeri
  ÇANKIRI
 • Doğum tarihi
  02.09.1951
 • Mezun olduğu tıp fakültesi / tarih
  A. Ü. TIP FAKÜLTESİ
 • Uzmanlık eğitimi
  GENEL CERRAHİ
 • Mesleki deneyim
  1938 - 2016 KÖROĞLU DEVLET HASTANESİ
 • Üye olduğu dernekler
  İSTANBUL TABİB ODASI
  BOLU TABİB ODASI
Doktor ara: