METİN KALOĞLU

 • Birim
  Radyoloji Ünitesi
 • Doğum yeri
  KIRIKKALE
 • Doğum tarihi
  25.02.1959
 • Mezun olduğu tıp fakültesi / tarih
  ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 • Uzmanlık eğitimi
  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 • Mesleki deneyim
  İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ
  KÖROĞLU ÜNİTESİ
 • Üye olduğu dernekler
  TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ
DOKTORLARIMIZ
Doktor ara: