NURİ ERGÜZEL

 • Birim
  Kardiyoloji
 • Doğum yeri
  Ordu
 • Doğum tarihi
  01.04.1972
 • Mezun olduğu tıp fakültesi / tarih
  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Uzmanlık eğitimi
  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Üye olduğu dernekler
  Türk Tabipler Odası
DOKTORLARIMIZ
Doktor ara: