UMUT SEZER

 • Birim
  Ruh ve Sinir Hastalıkları (Psikiyatri)
 • Doğum yeri
  İstanbul
 • Doğum tarihi
  20.10.1971
 • Mezun olduğu tıp fakültesi / tarih
  Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Uzmanlık eğitimi
  Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Üye olduğu dernekler
  Türk Tabipler Odası
DOKTORLARIMIZ
Doktor ara: