Görevlerimiz

- SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonu sağlamak,

- Bölüm hedeflerine yönelik, bölümler tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirmek,

- Öz değerlendirmeleri yönetmek,

- Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirmek,

- Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgileri değerlendirmek,

- SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak,

- Dokümantasyonun geliştilmesini, güncelleştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak,

- Yazılı düzenlemelerin revizyonunu takip etmek,

- Web sitesinin güncellenmesi ve geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek,

- İstatistik ve Halkla İlişkiler Birimlerinin aracılığıyla toplanan verilerin bir kısmının analizi ve bu birimlerin yaptığı çalışmaları desteklemek,

- Hastanenin Bilişim alt yapısının geliştirilmesi çalışmalarında aktif katılım sağlamak,

- Hastane tanıtım faaliyetlerinde, koordinasyon ve ekibin hazırladığı sunularla destek vermek,

- İç tetkik çalışmalarına tam kadro katılımı sağlamak.

DOKTORLARIMIZ
Doktor ara: