Pazartesi - Cuma 09:00 - 17:00 0(374) 215 84 84info@cagsu.com
E-Randevu
Online Randevu
E-Sonuç
Online Sonuçlar
E-Danışma
Online Danışma Hattı

Hasta Hakları

...
Anasayfa > Kurumsal

               
      Bir sağlık kuruluşuna sağlık hizmeti almak için başvurduğumuzda haklarımız;
      Hizmetten genel olarak faydalanma:
      Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma. Irk, din, mezhep ve cinsiyet, felsefi inanç, ekonomi ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.

      Bilgilendirme ve bilgi isteme:
      Her türlü sağlık hizmetinin ve imkânının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı isteme hakkı vardır.

      Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme:
      Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmetini vermekte olan hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.

      Reddetme, durdurma ve rıza:
      Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.

       Mahremiyet:

      Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

      Güvenlik:
      Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakları vardır.

      Dini vecibelerini yerine getirme:
      Sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.

      İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık:
      Saygı, itina ve özen gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

      Ziyaret ve refakatçi bulundurma:
      Sağlık tesislerince belirlenen usül ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır.

      Müracaat, şikâyet ve dava hakkı:

      Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikâyet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.
      Bir sağlık kuruluşuna sağlık hizmeti almak için başvurduğumuzda sorumluluklarımız;
      Genel sorumluluklar:
      Kişiler kendilerine dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır. Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir. Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.

       Sosyal güvenlik durumu:

      Hasta sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadırlar. Hasta sağlık karnesinin vizesini zamanında yaptırmalıdır.
      Hastane kurallarına uyma
       Hasta başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.
       Hasta Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarının sevk zincirine uymalıdır.
       Hastanın tedavi bakım ve rehabilitasyon sürecinde sağlık çalışanlarıyla işbirliği yapması beklenir.
       Hasta randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması, değişiklikleri bildirmesi gerekir.
       Hasta hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
       Hasta hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.
      Tedavisi ile ilgili önerilere uyma
      Hasta tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır. Tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlamaya durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir. Sağlık bakımı ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir. Hasta tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.